AVM Yönetimi

Yönetim planı ve görev tablolarının hazırlanarak kadrolarının seçimi ve belirlenmesi

Temizlik, güvenlik, pr & reklam, müşteri ilişkileri, teknik hizmetler gibi açılış sonrası hizmetlerin tedarikçilerden alınmasının sağlanması veya iç kadroların oluşturularak Avm bünyesinde faaliyete geçirilmesi

Açılış ve işletme bütçe analizinin yapılıp belirlenmesi ve ticari tabloların hazırlanması

Genel gider ve tahsilatların takibi aylık raporlamaları

Kiracıların şartnamelere uygun faaliyet göstermelerinin sağlanması ve kontrolü Açılış sonrası kiralama ve reklam faaliyetlerinin devam ettirilmesi

Özel gün Etkinliklerinin ve kampanyaların organize edilmesi

Proje inavasyonunun sağlanması