İcarə

Bazarın təhlili.

Konsepsiya müəyyənləşdirmə və təkmilləşdirmə.

Korporativ kimlik işlərinə hazırlıq görülməsi, imic, broşür, kataloq, reklam və s. işlərin Agentliklər ilə koordinasiya edilməsi və hazırlanması.

Shop Mix hazırlanması.

Alqı-satqı proqramının tərtib olunması.

Müqavilələrin, Texniki və idarəetmə şərtlərinin hazırlanması.

İcarəyə götürməklə bağlı müzakirələr.

Markalardan daxil olan tələblərə və ehtiyaclara uyğun olaraq layihə işləyib hazırlam.

Müqavilələrin imzalanması.

Açılışa hazırlıqlar.