Tıcarət mərkəzlərinin icarə və satışı

İdarəetmə planı və vəzifə siyahılarının hazırlanaraq kadrların seçilməsi və müəyyənləşdirilməsi

Təmizlik, təhlükəsizlik, texniki xidmətlərin göstərilməsi, belə xidmətləri göstərənlərlə və ya daxili ştatlar açılmaqla struktur daxilində fəaliyyətə başlanılması

Büdcənin təhlil edilib müəyyənləşdirilməsi və alqı-satqı cədvəllərinin tərtib olunması

Ümumi xərc və yığımların nəzarətdə saxlanılması, aylıq hesabatların tərtib olunması

İcarəyə götürənlərin tələblərə uyğun fəaliyyət göstərmələrinin təmin olunması və onlara nəzarət edilməsi

Açılışdan sonra icarə və reklam fəaliyyətinin davam etdirilməsi

Xüsusi Gün tədbirlərinin və kampaniyaların təşkil olunması

Layihələr üzrə yeniliklərin tətbiq olunması

Texniki, təhlükəsizlik, təmizlik, satın alma, mühasibat və s. işlərin aparılması və onlara nəzarət edilməsi