Maddi-Texniki Əsaslandırma

Ekoloji faktor və tələblərin müəyyən edilməsi

Bazarın investisiyaya yanaşma şəkli

İnvestisiya xərcləri və gəlir hesablama

Maliyyə cədvəlləri və Kommersiya Proqramının tərtib olunması