Françayz üzrə Konsultasiya Xidməti

Françayz tapma, seçmə və sistemə əlavə etmə

Françayzın satışı və başqasına verilməsi

Françayz müqaviləsi hazırlıqları