Ticarət Mərkəzlərində İnvestisiya, İcarə və İdarəetmə İşləri Üzrə Mütəxəssis

Mall Operation, Ticarət Mərkəzlərinin investisiya qərarı mərhələsindən başlayaraq maddi-texniki əsaslandırma, konsepsiya müəyyənləşdirmə, layihə və ya layihə təkmilləşdirmə, shop mix təşkil etmə, icarə xidmətlərindən sonra Ticarət Mərkəzinin idarə olunması ilə davam edən təşkilatlanma, professional səviyyədə sizə kompleks xidmət təmin edir.