MALL OPERATION

2003-cü ildən Türkiyədə-Bursa As Merkez, Beylicium, Molida, Dream Center, Ereylin Yurtdışında Lüxen, Aurapark və hal-hazırda fəaliyyət göstərən Metropark Ticarət Mərkəzinin Direktoru vəzifəsini icra edən Onur Alkışer və Zerrin Alkışer tərəfindən təsis olunan şirkətin ixtisaslaşdığı sahələr ticarət mərkəzləri və pərakəndə ticarətdir. Ticarət Mərkəzinin marketinq və idarə olunması ilə yanaşı Layihələrin Təkmilləşdirilməsi, İcarə, Marka və Françayz üzrə Konsultasiya Xidməti ilə birlikdə Maddi-Texniki Əsaslandırma şirkətin ixtisaslaşdığı sahələrdir.