Marka üzrə Konsultasiya Xidməti

Korporativ kimlik işləri.

Marka, reklam və satış strategiyalarının müəyyənləşdirilməsi.

Marka dəyərinin artırılması.

İstehlakçı ilə düzgün qərara gəlməyin təmin olunması.