Fizibilite

Çevresel faktörlerin ve taleplerin belirlenmesi

Pazarın yatırıma yaklaşımı

Yatırım maliyeti ve gelir hesaplama

Mali tablolar ve Ticari programın oluşturulması